Lönnen i november

Nu har nästan alla löv fallit ner. Nästa års knoppar har redan börjat bildas på de kala grenarna. Från och med nu kommer lönnen att se i princip likadan ut tills knopparna spricker i vår. Men då kommer jag inte längre att vara här. Jag kommer om ett par månader att flytta 75 mil norrut till ett nytt jobb i en annan stad. Efter nästan 16 år nere i söder kommer jag åter igen att bli norrbottning. Och då får jag lov att hitta ett nytt träd att följa…

Now almost all the leaves have fallen. Next year’s buds have already started to form on the bare branches. From now on the maple tree will look pretty much the same until bud burst next spring. But I will not be here to see that. In a couple of months I will move 750 km north of here to a new job in another town. After nearly 16 years down south I will once again be a ”norrbottning”, i.e. a person living in Norrbotten, the northernmost county in Sweden. And then I’ll need to find a new tree to follow…

ErikaGroth-5649ErikaGroth-5650ErikaGroth-5651ErikaGroth-5659ErikaGroth-5660ErikaGroth-5656Fotona ovan är tagna 2015-11-07 i Sandviken.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på The Squirrelbasket (internationellt).

(Lucy på Loose and Leafy som brukar vara värd för trädföljarna har problem med sin dator och därför har lämnat över värdskapet till Pat på The Squirrelbasket.)

UNICEF: Röster från bänken

Varje dag fattas beslut som berör barn i utsatta situationer. Men barnen själva får sitta på bänken och se på när vuxna fattar beslut som kommer att påverka hela deras liv. Det är nog nu. Barnen måste få höras. UNICEF Sverige har tagit fram en poddserie, Röster från bänken, där barnen själva får komma till tals. Lyssna på barnen och ställ dig bakom kravet att barn ska få rätt att klaga när deras rättigheter kränks, på unicef.se/rösterfrånbänken.

Om Röster från bänken

I fyra nyproducerade poddar får Ewelina, Mojtaba, Erik och två systrar berätta sina berättelser. De är barn i utsatta situationer med erfarenhet av våld, psykisk ohälsa, drogmissbruk och av att komma till Sverige som ensamkommande flyktingbarn. Gemensamt för barnen är att vuxenvärlden fattat beslut över deras huvuden – utan att ta hänsyn till deras erfarenheter eller önskemål. Barnen har blivit satta på bänken och fått se på när de vuxna fattat beslut om deras liv.

Det är nog nu. UNICEF vill att barnens röster ska höras. Därför framför vi ett krav till regeringen om att införa klagorätt för barn. Det måste finnas en instans som barn kan vända sig till när deras rättigheter kränks. Det saknas i dag.

Enligt barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll ska varje land se till att barn kan vända sig till en instans och få sin sak prövad när deras rättigheter kränks. Men Sverige har hittills valt att inte skriva under det tillägget, och därför har barn idag inte den möjligheten.

Under kampanjen kommer vi att uppmana så många som möjligt att skriva under kravet. Namnunderskrifterna kommer efter kampanjen att lämnas till barnminister Åsa Regnér.

***
Texten i dagens inlägg är från UNICEF.
Denna blogg ingår i UNICEF:s bloggnätverk ”Bloggare för varje unge”.

bloggare-varenda-unge-200-150-flicka

Lönnen i oktober

Nu är det höst. Några löv har redan singlat ner på marken under trädet. Lönnlöven är nu gula, orangea och röda. Löv innehåller flera olika pigment som absorberar ljus vid olika våglängder. Ljusenergin används sedan för att driva fotosyntesen. Klorofyll absorberar synligt ljus i de flesta färger förutom grönt. Det gröna ljuset fångas inte in av något av pigmenten. Det är därför som löv vanligen är gröna. Klorofyllen bryts ner tidigt på hösten men andra pigmenten är kvar längre. Men de andra pigmenten tar bara upp kortvågigt ljus och inte det långvågiga gul-orange-röda ljuset. Så löven byter färg. Och resultatet är lika vackert varje år.

Now autumn is here. Some leaves have already fallen down. The maple leaves are now yellow, orange and red. Leaves contain several different pigments that absorb light of different wave lengths. The light energy is used to run the photosynthesis. Chlorophyll absorbs nearly all colours of visible light except green. Green light isn’t absorbed by any pigment. That’s why leaves are usually green. Chlorophyll is degraded in early autumn but the other pigments last longer. The other pigments only absorb light with short wave lengths and not the yellow-orange-red light with long wave lengths. So the leaves change colour. And the result is equally beautiful every year.

psnpigmentspecVåglängderna stämmer inte riktigt, men bilden visar ändå den viktigaste skillnaden mellan klorofyll och de andra pigmenten. The wave lengths are not entirely accurate, but the figure still shows the most important difference between chlorophyll and the other pigments. Källa/Source: Koning, Ross E. 1994. Light. Plant Physiology Information Website.

ErikaGroth-5639ErikaGroth-5640ErikaGroth-5642ErikaGroth-5644ErikaGroth-5646Fotona ovan är tagna 2015-10-04 i Sandviken.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på Loose and Leafy (internationellt).