Björken i mars

Vinter + Dagsljus hela dagen = Vårvinter. Björken vilar fortfarande.

******************************************************
IN ENGLISH:

Winter + Daylight all day = Springwinter. The birch is still dormant.

******************************************************

Fotot är taget den 11 mars 2023.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på The Squirrelbasket (internationellt).

Björken i februari

Björk med asp och skog i bakgrunden och en lyktstolpe i förgrunden.

Jag valde den stora björken att följa i år. Det verkar vara en vårtbjörk (Betula pendula). Inte mycket har hänt med björken under den senaste månaden. Allt är fortfarande täckt av lite snö men framför allt massor av is. Så det är glashalt ute och att försöka gå någonstans kräver något av en dödsföraktande inställning.

******************************************************
IN ENGLISH:

This year I chose the large birch to follow. It seems to be a silver birch, a.k.a. European white birch (Betula pendula). Not much has happened with the birch since last month. Everything is still covered in some snow but also, and more importantly, plenty of ice. So it is very slippery outside and trying to walk anywhere requires a rather death-defying attitude.

******************************************************

Fotot är taget den 11 februari 2023.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på The Squirrelbasket (internationellt).

Björkar i januari

Jag flyttade till Luleå förra veckan så jag har inte hunnit lära känna mitt nya bostadsområde ännu. Dessutom har det varit snöstorm i en vecka innan det äntligen klarnade upp i går.

Jag har i alla fall hittat några möjliga träd att följa under året. En enorm björk som står i en liten park nära min bostad är en stark kandidat. Eller kanske någon av björkarna som står längs stranden. De har en snygg bakgrund med vyn över centrala Luleå på andra sidan (det frusna) vattnet.

Isvägen runt Luleå öppnade för några veckor sedan när det gick att börja köra på isen. ”Prickarna” på det nedre fotot är människor som är ute och promenerar på isen på fjärden.

Kan för övrigt påminna om att å:et i Luleå, och i alla andra norrländska kuststäder som slutar på å i skrift, är tyst. Det ska inte uttalas.

******************************************************
IN ENGLISH:

I moved to Luleå last week so I’ve not had time to get to know my new neighbourhood yet. Also, we’ve had a week-long snowstorm before the sun finally reappeared yesterday.

At least I’ve found some possible trees to follow during this year. An enormous birch standing in a small park close to my new home is a strong candidate. Or maybe one of the birches that grow along the shore. They have a nice background with the view of central Luleå on the other side of the (frozen) water.

The ice road around Luleå opened a few weeks ago when the ice became thick enough to drive on. The ”dots” on the lower photo are people walking on the ice out on the bay.

Here is a crash course in Swedish vowels. In northern dialects the å at the end of Luleå is not pronounced, and it shouldn’t really be there at all, but southerners insist on pronouncing the å.

Test your skills with a Swedish for Immigrants (SFI) teacher (with a northern dialect). Can you hear which Swedish word he says?

******************************************************

Fotona är tagna den 14 januari 2023.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på The Squirrelbasket (internationellt).

Alen i december

För några dagar sedan började det falla kall, fluffig pudersnö så det ser ut som att vi kommer att få en vit jul trots allt. Så här långt norrut är det väldigt mörkt det här tiden på året. Fotot på alen, som knappt går att urskilja mot barrträden i bakgrunden, är tagen mitt på dagen men jag var ändå tvungen att ändra inställningarna på min kamera och dessutom göra bilden ännu ljusare i datorn efteråt för att kunna få en bild som inte är för skakig och är tillräckligt ljus för att se någonting.

Det här var sista trädföljarinlägget om gråalen i Sikfors. Jag flyttar under nästa månad till Luleå eftersom jag har fått nytt jobb där så det blir till att hitta ett träd i Luleå att följa under nästa år.

******************************************************
IN ENGLISH:

A few days ago cold, fluffy powder snow started falling so it looks like we’ll get a white christmas after all. This far north it’s very dark now. The photo of the alder tree, which is hardly even visible against the conifers behind it, was taken in the middle of the day but I still had to change the settings on my camera and turn up the brightness even more in the digital processing afterwards in order to get a photo that is not too shaky and is bright enough to see anything.

This was the last treefollowing post about the grey alder tree in Sikfors village. I will soon move to the regional capital Luleå because I will start a new job there next month so next year’s tree to follow will be somewhere in Luleå.

******************************************************

Fotot är taget den 11 december 2022.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på The Squirrelbasket (internationellt).

Alen i november

Träden har börjat sin vintervila. Men den här vintern har haft svårt att komma igång. När jag fotograferade alen förra veckan regnade det. Det har varit mycket regn på sistone. Vi hade bara några få timmar en morgon med lite snö på marken under hela oktober. De senaste dagarna har det till slut snöat tillräckligt mycket för att göra marken vit, men till helgen lovar väderleksrapporten uppåt 8 plusgrader så det är stor sannolikhet att det tunna snötäcke som nu täcker marken inte blir kvar. Även om jag absolut inte är någon snöälskare måste till och med jag erkänna att november utan ett vitt marktäcke är horribelt mörk och gräslig.

******************************************************
IN ENGLISH:

The trees have entered winter dormancy. But this winter has had trouble getting started. It rained when I photographed the alder tree last week. It’s been raining a lot lately. During all of October we only had a few hours one morning with a little snow on the ground. The last few days it has actually snowed enough to make the ground white, but the weather forecast promise up to +8° C this weekend so probably the current thin snow cover will melt away. Although I’m absolutely not a big fan of snow even I have to admit that November without a white ground cover is unbearably dark and awful.

******************************************************

Fotona är tagna den 3 november 2022.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på The Squirrelbasket (internationellt).

Alen i oktober

Hösten är här och de flesta av alens löv har fallit.

******************************************************
IN ENGLISH:

Autumn is here and most of the alder leaves have fallen.

******************************************************

Fotona är tagna den 4 oktober 2022.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på The Squirrelbasket (internationellt).

Jag har sett ännu mer av Sverige

I somras besökte jag Gotland för att delta i en arkeologisk utgrävning och betade därmed av ytterligare ett län och ett landskap. Så nu har jag kommit ännu närmare att ha sett hela Sverige.

Landskap jag har besökt (22 stycken):
Norrbotten
Lappland (alla lappmarkerna inom Sveriges gränser)
Västerbotten
Jämtland
Härjedalen
Ångermanland
Medelpad
Hälsingland
Gästrikland
Dalarna
Värmland
Uppland
Västmanland
Södermanland
Östergötland
Västergötland
Närke
Bohuslän
Gotland
Småland
Blekinge
Skåne

Landskap jag inte besökt (3 stycken):
Dalsland
Halland
Öland

Län jag har besökt (18 st):
Blekinge län (K)
Dalarnas län (W)
Gotlands län (I)
Gävleborgs län (X)
Jämtlands län (Z)
Jönköpings län (F)
Norrbottens län (BD) – alla kommuner i länet
Skåne län (M)
Stockholms län (AB)
Södermanlands län (D)
Uppsala län (C)
Värmlands län (S)
Västerbottens län (AC)
Västernorrlands län (Y)
Västmanlands län (U)
Västra Götalands län (O)
Örebro län (T)
Östergötlands län (E)

Län jag inte har besökt (3 st):
Hallands län (N)
Kronobergs län (G)
Kalmar län (H)

 

Alen i valtider i september

Valdagen är egentligen nu på söndag, men min by har slagits ihop med ett par andra valdistrikt så för att rösta på valdagen skulle jag behöva köra ända till Sjulsmark. Det känns lite väl avsides, så när förtidsröstningen hade öppet (bara en dag) i Sikfors i söndags passade jag på att gå och rösta i min egen by istället.

Efter att ha röstat fortsatte jag en liten bit längre bort längs vägen för att titta till alen som jag följer i år. Allöven är fortfarande gröna, till skillnad från björklöven som har börjat gulna. Både hanhängena och de pyttesmå honblomknopparna är redo inför nästa vår. De större frukterna (”alkottarna”) som blivit befruktade i år är fortfarande gröna.

Det är definitivt höst nu och särskilt den sista veckan har det blivit mycket kyligare. Natten till tisdagen var den första frostnatten efter sommaren. Men i söndags flög det fortfarande mängder med ladusvalor längs vägen vid alen på jakt efter mat. De var svåra att fotografera eftersom de var så snabba när de svischade förbi alldeles intill mig. Jag hade inte heller mitt bästa kameraobjektiv för fågelfotografering med mig.

******************************************************
IN ENGLISH:

Election day for the riksdag (parlament), regional council and municipal council is actually next Sunday, but my village has been merged with a couple of other villages in the election administration so in order to vote on election day I would have to drive to the village of Sjulsmark. That’s not exactly nearby, so when an advance voting station was open (for just one day) last Sunday in my own village Sikfors I took the opportunity to walk there to vote instead.

After voting I continued a bit further down on the road to where the alder tree that I’m following this year grows. The alder leaves are still green, unlike the birch leaves that are turning yellow. Both the male catkins and the tiny female flower buds are ready for next spring. The larger fruits (”alder cones”) that were fertilized this year are still green.

Autumn has definitely arrived and last week was especially chilly. The first frost of the season came the night between Monday and Tuesday. But last Sunday plenty of barn swallows (Hirundo rustica) were still flying along the road by the alder tree hunting for food. They were difficult to photograph since they were so fast when the swished by right next to me. Also, I hadn’t brought my best camera lens for photographing birds.

******************************************************

Fotona är tagna den 4 september 2022.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på The Squirrelbasket (internationellt).

Alen i augusti

Det är sensommar. I bladvecken på gråalen sitter de vegetativa knopparna, redo att bilda nästa års skott. Några unga honblommor verkar ha torkat ihjäl och dött när trädgrenen de satt på dog. Andra har blivit befruktade och utvecklats till gröna alkottar. Även fjolårets numera bruna alkottar, som är öppna och har släppt ut sina frön, sitter också fortfarande kvar på trädet.

Om man tuggar albark ska man tydligen få fram en röd färg. Den verkar en gång i tiden ha haft religiös, eller åtminstone rituell, betydelse här i norra Skandinavien. Den användes exempelvis i en långdragen och komplicerad samisk björnritual där det ingick att kvinnorna i hemmet spottade röd tuggad albark på björnjägaren när han kom hem efter att ha fällt en björn. Det fanns även en gammal finsk björnritual som liknade den samiska, men jag har inte läst något om att den involverade albark. Alfärg användes även för att måla de berömda samiska trummorna.

******************************************************
IN ENGLISH:

It’s late summer. Between the leaves and stem of the grey alder axillary buds are preparing to form next year’s vegetative shoots. Some young female flowers seem to have dried up and died as the tree branch they were sitting on died. Others have been fertilized and have developed into green alder cones. Last year’s now brown alder cones, that are open and have released their seeds, also still remain on the tree.

If you chew alder bark it is supposed to produce a red dye. Once upon a time that seems to have had a religious, or at least ritual, signifiance here in northern Scandinavia. It was for exemple used in a long and complicated Sami bear ritual which included the women at home spitting chewed alder bark on the bear hunter as he returned home after having killed a brown bear. There was also a similar old Finnish bear ritual, but I haven’t read anything about alder bark being used in the Finnish version. Red alder dye was also used to paint the famous Sami ceremonial drums.

******************************************************

Fotona är tagna den 7 augusti 2022.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på The Squirrelbasket (internationellt).