Björken i september

Hösten är här. Temperaturen faller snabbt och kvällarna är nu mörka igen. I natt var det bara ett par grader över nollan. Många av björklöven har gulnat.

******************************************************
IN ENGLISH:

Autumn has arrived. The outdoor temperatures are dropping fast and the evenings are now dark again. Last night it was only a couple of degrees above freezing. Many of the birch leaves have turned yellow.

******************************************************

Fotona är tagna den 11 september 2023.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på The Squirrelbasket (internationellt).

Björken i augusti

Södra Sverige verkar mer eller mindre ha spolats bort av stormen Hans om man ska tro nyheterna. Antagligen är det något överdrivet. Hans har till och med varit aktiv i inlandet här uppe. Men här vid Norrbottenskusten har Hans inte synts till. Sensommarvädret har varit som vanligt. Växlande varmt och svalt blandat med vanliga sommarregn. Idag skyndade jag mig ut för att fotografera björken medan det är uppehåll för himlen är täckt av hotande regnmoln. Björken ser i princip likadan ut som förra månaden.

******************************************************
IN ENGLISH:

According to the news Southern Sweden has apparently pretty much been washed away by the storm Hans. Probably an exaggeration . Hans has even been active in the inland areas of Northern Sweden. But out here at the northern coastal area there has been no sign of Hans. The late summer weather has been as usual. Switching between warm and cooler temperatures mixed with the usual summer rains. Today I hurried out to photograph the birch before it starts to rain because the sky is covered in threatening rain clouds. The birch looks pretty much the same as last month.

******************************************************

Fotot är taget den 13 augusti 2023.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på The Squirrelbasket (internationellt).

Björken i juli

Jag har äntligen semester, vilken jag mest ägnar åt att läsa. Eftersom jag både jobbat heltid och pluggat på halvtid i flera år nu har jag inte haft särskilt mycket tid över till att läsa annat än kurslitteratur så det känns befriande att återigen kunna läsa vad jag vill utan redovisningskrav. Har tagit ut fem veckors sommarsemester i år, vilket är mer än jag brukar ta ut.

Vädret denna sommar växlar mellan varmt och soligt och kyligt men nästan lika torrt. Överhuvudtaget har det regnat väldigt lite. Björken verkar dock inte vara särskilt påverkad av torkan utan ståtar grönklädd.

Även om vi tekniskt sett inte har midnattssol eftersom Luleå ligger söder om polcirkeln har vi den här tiden på året i praktiken ändå ”midnattsdagsljus”. Det är alltså dagsljus ute dygnet runt. Eftersom jag är född och uppvuxen i Norrbotten ingår det, trots att jag även har bott längre söderut, för mig fortfarande i definitionen av hur en normal sommar ska vara. Jag kommer ihåg när jag för första gången reste söder om Sverige, närmare bestämt till Turkiet på en skolresa på högstadiet, och för första gången upplevde mörka kvällar på försommaren, vilket jag uppfattade som konstigt och exotiskt. Jag kommer också ihåg min irritation när biologilärarna på universitetet envisades med att lära ut att växter och djur kräver dygn med både ljus dag och mörk natt för att överleva, vilket ju uppenbarligen är komplett idioti eftersom alla möjliga organismer inklusive både växter och djur överlever såväl mörker dygnet runt som ljus dygnet runt alldeles utmärkt i norr. Jonna Jinton har gjort en av de finaste beskrivningar jag har sett av det fantastiska ljuset här i norr, både sommarljuset och vinterns milda pastelltoner, trots att hon egentligen bor rätt långt söderut och att hennes tips för att överleva vintern inkluderar både vettiga och excentriska förslag. Det skulle ta nästan en hel dag att köra söderut från mig till den ”nordliga” by där Jonna bor, som geografiskt sett ligger i mitten av Sverige, vilket illustrerar det absurda i att nästan hela landet räknas som ”norra Sverige”. Här uppe där jag bor syns inte solen igen efter polarnatten förrän i februari.

******************************************************
IN ENGLISH:

Finally my summer vacation has started, which I mostly spend reading. Since I have been both working full time and studying at part time for several years there’s been little time left for me to read other books than the course litterature so it feels liberating to once again be able to read whatever I want without any requirements to pass exams on the content. This year I take five weeks summer vacation, which is more vacation weeks than I usually use during the summer.

The weather this summer alternates between warm and sunny and chilly but almost as dry. There has been very litte rain overall. The birch does not seem to be affected by the drought though and it stands proud, clothed in green.

Although we don’t technically have midnight sun here since Luleå is south of the Arctic Circle we do in practice have ”midnight-daylight”. In other words it is daylight around the clock. Since I’m born and raised in Norrbotten, the northernmost county in Sweden, this is still a fundamental part of my definition of summer, even though I have also lived further south. I remember the first time I travelled south of Sweden, on a school trip to Turkey when I was 15 years old, and I for the first time experienced dark evenings in early summer, which I found to be really strange and exotic. I also remember my irritation when my biology teachers at university insisted that both daylight and dark nights were absolutely necessary every day for the survival of both plants and animals, which was just plain stupid since all kinds of organisms including both plants and animals survive both daylight around the clock and darkness around the clock just fine for long periods of time in the north. Jonna Jinton has made one of the best descriptions I’ve seen of the amazing light of the north, both the summer light and the soft pastel coloured light of winter, even though she actually lives rather far to the south and her suggestions for surviving the winter are a mix of  sensible and eccentric. It would take almost a whole day to drive south from me to the ”northern” village where Jonna lives, in the geographical middle of Sweden, which illustrates how absurd it is that almost all of Sweden is classified as ”northern Sweden”. Up here where I live the sun isn’t visible again until early February after the polar night.

******************************************************

Fotot är taget den 8 juli 2023.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på The Squirrelbasket (internationellt).

Björken i juni

Sommaren har äntligen kommit även till norra Sverige. Tyvärr har det hittills varit en kylig sommar, men ändå. Björken är, liksom allt annat, grön. Nu är det den sedvanliga årliga försommarkombinationen av förväntansfull nedräkning till och hysterisk försöka hinna göra klart allt jobb inför semestern.

******************************************************
IN ENGLISH:

Summer has finally arrived also in northern Sweden. Unfortunately it’s been a chilly summer so far, but still. The birch is, like everything else, green. Now is the traditional yearly early summer combination of expectantly counting down the weeks to and hysterically trying to finish all work duties before my summer vacation.

******************************************************

Fotona är tagna den 11 juni 2023.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på The Squirrelbasket (internationellt).

Björken i maj

Våren har ÄNTLIGEN kommit även till Norrbotten. Det har varit en lång väntan. Nu när snön är borta kan jag äntligen gå fram till björken, som är täckt av lavar. Tyvärr betyder detta också att björkhängena börjar spricka upp för att släppa ut sitt pollen. Perioden med nysningar, rinnande näsa och kliande ögon har redan börjat. Även björklöven börjar titta fram ur knopparna. Och på marken spirar grönskan.

******************************************************
IN ENGLISH:

Spring has FINALLY arrived also in Norrbotten county. It has been a long wait. Now that the snow has melted I can finally walk up to the birch, which is covered in lichens. Unfortunately the arrival of spring also means that the birch catkins start to open up to release their pollen. The period with sneezing, a runny nose and itchy eyes have already begun. The birch leaves also start to peak out from the buds. And the ground starts to turn green.

******************************************************

Fotona är tagna den 13 maj 2023.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på The Squirrelbasket (internationellt).

10 år av bloggande

Detta var en av de första bilderna jag publicerade på bloggen 2013. Den är tagen med min gamla kompaktkamera (detta var innan jag köpte systemkameran) i Hågadalen i Uppsala, där jag bodde på den tiden.

Det första inlägget på den här bloggen publicerades i mitten av mars 2013. Jag har alltså hållit igång bloggen i över ett decennium. Bloggen har gått från att handla om någon sorts kombination av populärvetenskap och vardagsliv till att mest vara en fotoblogg till att mest handla om mitt trädföljarprojekt.

I mitt liv har det hänt en hel del under det här decenniet. Jag har bytt karriär flera gånger och hunnit flytta kors och tvärs över landet.

Björken i april

I år har vintern i mitt tycke envist klamrat sig fast alldeles för länge. Men de senaste dagarna har temperaturen stigit snabbt och snösmältningen har kommit igång på allvar. De större vägarna har redan mestadels torkat upp. Den mindre gata som går från min lägenhet till björken jag följer i år har däremot så klart förvandlats till en mycket opraktisk serie sjöar. Björken vilar fortfarande.

Glad Påsk!

Recept på äggfärgningen finns här.

******************************************************
IN ENGLISH:

This year winter has been stubbornly refusing to surrender for far too long in my opinion. But the last few days temperatures have risen rapidly and the snow is now meltning fast. The major roads are already mostly dry. The small street that leads from my flat to the birch I’m following this year has however, not surprisingly, turned into a very inconvenient series of lakes. The birch is still dormant.

Happy Easter!

******************************************************

Fotot är taget den 8 april 2023.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på The Squirrelbasket (internationellt).

Björken i mars

Vinter + Dagsljus hela dagen = Vårvinter. Björken vilar fortfarande.

******************************************************
IN ENGLISH:

Winter + Daylight all day = Springwinter. The birch is still dormant.

******************************************************

Fotot är taget den 11 mars 2023.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på The Squirrelbasket (internationellt).

Björken i februari

Björk med asp och skog i bakgrunden och en lyktstolpe i förgrunden.

Jag valde den stora björken att följa i år. Det verkar vara en vårtbjörk (Betula pendula). Inte mycket har hänt med björken under den senaste månaden. Allt är fortfarande täckt av lite snö men framför allt massor av is. Så det är glashalt ute och att försöka gå någonstans kräver något av en dödsföraktande inställning.

******************************************************
IN ENGLISH:

This year I chose the large birch to follow. It seems to be a silver birch, a.k.a. European white birch (Betula pendula). Not much has happened with the birch since last month. Everything is still covered in some snow but also, and more importantly, plenty of ice. So it is very slippery outside and trying to walk anywhere requires a rather death-defying attitude.

******************************************************

Fotot är taget den 11 februari 2023.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på The Squirrelbasket (internationellt).

Björkar i januari

Jag flyttade till Luleå förra veckan så jag har inte hunnit lära känna mitt nya bostadsområde ännu. Dessutom har det varit snöstorm i en vecka innan det äntligen klarnade upp i går.

Jag har i alla fall hittat några möjliga träd att följa under året. En enorm björk som står i en liten park nära min bostad är en stark kandidat. Eller kanske någon av björkarna som står längs stranden. De har en snygg bakgrund med vyn över centrala Luleå på andra sidan (det frusna) vattnet.

Isvägen runt Luleå öppnade för några veckor sedan när det gick att börja köra på isen. ”Prickarna” på det nedre fotot är människor som är ute och promenerar på isen på fjärden.

Kan för övrigt påminna om att å:et i Luleå, och i alla andra norrländska kuststäder som slutar på å i skrift, är tyst. Det ska inte uttalas.

******************************************************
IN ENGLISH:

I moved to Luleå last week so I’ve not had time to get to know my new neighbourhood yet. Also, we’ve had a week-long snowstorm before the sun finally reappeared yesterday.

At least I’ve found some possible trees to follow during this year. An enormous birch standing in a small park close to my new home is a strong candidate. Or maybe one of the birches that grow along the shore. They have a nice background with the view of central Luleå on the other side of the (frozen) water.

The ice road around Luleå opened a few weeks ago when the ice became thick enough to drive on. The ”dots” on the lower photo are people walking on the ice out on the bay.

Here is a crash course in Swedish vowels. In northern dialects the å at the end of Luleå is not pronounced, and it shouldn’t really be there at all, but southerners insist on pronouncing the å.

Test your skills with a Swedish for Immigrants (SFI) teacher (with a northern dialect). Can you hear which Swedish word he says?

******************************************************

Fotona är tagna den 14 januari 2023.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på The Squirrelbasket (internationellt).