Björken i juli

Jag har äntligen semester, vilken jag mest ägnar åt att läsa. Eftersom jag både jobbat heltid och pluggat på halvtid i flera år nu har jag inte haft särskilt mycket tid över till att läsa annat än kurslitteratur så det känns befriande att återigen kunna läsa vad jag vill utan redovisningskrav. Har tagit ut fem veckors sommarsemester i år, vilket är mer än jag brukar ta ut.

Vädret denna sommar växlar mellan varmt och soligt och kyligt men nästan lika torrt. Överhuvudtaget har det regnat väldigt lite. Björken verkar dock inte vara särskilt påverkad av torkan utan ståtar grönklädd.

Även om vi tekniskt sett inte har midnattssol eftersom Luleå ligger söder om polcirkeln har vi den här tiden på året i praktiken ändå ”midnattsdagsljus”. Det är alltså dagsljus ute dygnet runt. Eftersom jag är född och uppvuxen i Norrbotten ingår det, trots att jag även har bott längre söderut, för mig fortfarande i definitionen av hur en normal sommar ska vara. Jag kommer ihåg när jag för första gången reste söder om Sverige, närmare bestämt till Turkiet på en skolresa på högstadiet, och för första gången upplevde mörka kvällar på försommaren, vilket jag uppfattade som konstigt och exotiskt. Jag kommer också ihåg min irritation när biologilärarna på universitetet envisades med att lära ut att växter och djur kräver dygn med både ljus dag och mörk natt för att överleva, vilket ju uppenbarligen är komplett idioti eftersom alla möjliga organismer inklusive både växter och djur överlever såväl mörker dygnet runt som ljus dygnet runt alldeles utmärkt i norr. Jonna Jinton har gjort en av de finaste beskrivningar jag har sett av det fantastiska ljuset här i norr, både sommarljuset och vinterns milda pastelltoner, trots att hon egentligen bor rätt långt söderut och att hennes tips för att överleva vintern inkluderar både vettiga och excentriska förslag. Det skulle ta nästan en hel dag att köra söderut från mig till den ”nordliga” by där Jonna bor, som geografiskt sett ligger i mitten av Sverige, vilket illustrerar det absurda i att nästan hela landet räknas som ”norra Sverige”. Här uppe där jag bor syns inte solen igen efter polarnatten förrän i februari.

******************************************************
IN ENGLISH:

Finally my summer vacation has started, which I mostly spend reading. Since I have been both working full time and studying at part time for several years there’s been little time left for me to read other books than the course litterature so it feels liberating to once again be able to read whatever I want without any requirements to pass exams on the content. This year I take five weeks summer vacation, which is more vacation weeks than I usually use during the summer.

The weather this summer alternates between warm and sunny and chilly but almost as dry. There has been very litte rain overall. The birch does not seem to be affected by the drought though and it stands proud, clothed in green.

Although we don’t technically have midnight sun here since Luleå is south of the Arctic Circle we do in practice have ”midnight-daylight”. In other words it is daylight around the clock. Since I’m born and raised in Norrbotten, the northernmost county in Sweden, this is still a fundamental part of my definition of summer, even though I have also lived further south. I remember the first time I travelled south of Sweden, on a school trip to Turkey when I was 15 years old, and I for the first time experienced dark evenings in early summer, which I found to be really strange and exotic. I also remember my irritation when my biology teachers at university insisted that both daylight and dark nights were absolutely necessary every day for the survival of both plants and animals, which was just plain stupid since all kinds of organisms including both plants and animals survive both daylight around the clock and darkness around the clock just fine for long periods of time in the north. Jonna Jinton has made one of the best descriptions I’ve seen of the amazing light of the north, both the summer light and the soft pastel coloured light of winter, even though she actually lives rather far to the south and her suggestions for surviving the winter are a mix of  sensible and eccentric. It would take almost a whole day to drive south from me to the ”northern” village where Jonna lives, in the geographical middle of Sweden, which illustrates how absurd it is that almost all of Sweden is classified as ”northern Sweden”. Up here where I live the sun isn’t visible again until early February after the polar night.

******************************************************

Fotot är taget den 8 juli 2023.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på The Squirrelbasket (internationellt).

Sommaren är här

Förresten har vi officiellt sommar här nu enligt SMHI:s definition, det vill säga dygnsmedeltemperaturen har varit över 10°C i minst fem dagar i streck.ank_somDen beigeaktiga färgen i nordöstra Sverige betyder att sommarens ankomst här skedde 21-25 maj i år.

sommar_normaltDet är aningen tidigare än vad SMHI kallar för ”normalt”. I genomsnitt ska sommaren anlända här under sista veckan i maj baserat på data från 1961-1990.

Våren anlände tidigt

Nu har vi också officiellt vår enligt SMHI:s meteorologiska definition, det vill säga när dygnsmedeltemperaturen har varit över nollstrecket sju dygn i rad.

ank_varÄlvsbyn ligger på Piteälven, ungefär där Piteälven och Luleälven båda gör en böj mot varandra. I den blåa zonen alltså. Blå färg betyder att våren anlände mellan den 2 april och den 5 april. Gul färg betyder att våren anlände mellan 26 mars och 1 april. Vit färg betyder att våren inte har anlänt ännu. Den beige-gröna färgen och de olika gröna färgerna står för tidigare datum.

normank_varVåren är tidig. Enligt SMHI brukar det normalt dröja ytterligare några veckor innan vi får vår här uppe. Datumen i kartan ovan är datumen för ”vårens normala ankomst” enligt SMHI. De röda linjerna markerar gränsen mellan olika månader. Men det ”normala” är inte längre normalt när det gäller klimat.