Häggen i december + Presentation av nästa års träd

När vi nu säger vi hej då till häggen i Älvsbyn har snön på nytt börjat falla efter en till största delen mörk och snöfri november.

When we now say goodbye to the bird cherry in Älvsbyn the snow has once again started to fall after a mostly dark and snow free November.

Säg hej till nästa års träd / Say hello to next year’s tree(s):

Nästa år kommer jag att följa en aspdunge i Sikfors. Aspdungen har några björkar inblandade bland asparna men de struntar vi i. Asp (Populus tremula) sprider sig vegetativt med rotskott. Flera aspar som står tillsammans i en klunga brukar därför egentligen vara ett och samma träd. Asp tillhör videfamiljen (Salicaceae) och är släkt med sälg och viden. Vår asp, Populus tremula, är den eurasiska aspen. Den är släkt med amerikanska Populus-arter som sin amerikanska aspmotsvarighet (Populus tremoloides), som också har darrande löv, och så jättepoppeln (Populus trichocarpa), som var det första träd som fick sin arvsmassa sekvenserad.

Next year I’ll follow a stand of aspens in Sikfors. There are some birches growing among the aspens but we’ll ignore those. Aspen (Populus tremula) spread vegetatively by root sprouts. Multiple aspens growing side by side in a group are therefore usually really one single tree. Aspen belongs to the willow family (Salicaceae) and is related to willows. The aspen that grows in Sweden, Populus tremula, is the Eurasian aspen. It is related to American Populus species like the similar quaking aspen (Populus tremoloides), which also has trembling leaves, and black cottonwood (Populus trichocarpa), which was the first tree to have its genome sequenced.

Fotona är tagna den 8 december 2018.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på The Squirrelbasket (internationellt).

7 reaktioner till “Häggen i december + Presentation av nästa års träd”

 1. We were just practicing music for a party next week. We will play some Swedish tunes (nyckelharpa player in the group), at least we think they’re Swedish! Do you by chance know Gånglåt fran Äppelbo, Rullande Gubben, Slängpolska Efter Juringius, Druttjenkarl Leken? 🙂
  I look forward to meeting the Swedish aspen … I know P. tremuloides well, it’s common here.

  1. They are Swedish/Scandinavian folk music tunes.

   Slängpolska efter Juringius is a good folk dancing tune that I’ve danced polska to many times. I used to do both folk dancing and folk singing when I lived in Uppsala. Up north, where I live now, dancing has sadly gone extinct. I really miss it, both folk dancing and swing dancing.

   Gånglåt från Äppelbo is one of the most famous folk music melodies in Sweden. It has become the classical entry or exit march at all kinds of formal occasions, like this with the royal couple:

   1. Erika, thanks for the reply and especially the video (just found it, sorry). We have played Gånglåt från Äppelbo so many times. It’s interesting to hear it in such a grand performance! I will send this to others in our group. The man who taught us these tunes also misses dancing. He moved here from Seattle, where there is a lot of interest in Scandinavian music and dance. But here it’s quite novel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *