Åsens flora: Ärtväxter

Kråkvicker (Vicia cracca). Familj: Ärtväxter (Fabaceae) Den blå-lila kråkvickern kunde jag känna igen redan som barn, men då kallade jag den inte kråkvicker utan tandborste. Jag tyckte nämligen att den såg ut som en tandborste. Gulvial (Lathyrus pratensis). Familj: Ärtväxter … Läs mer

Åsens flora: Rosväxter

Hallon (Rubus idaeus). Familj: Rosväxter (Rosaceae) Hallon är mitt favoritbär, tillsammans med åkerbär (Rubus arcticus). Femfingerört (Potentilla argentea). Familj: Rosväxter (Rosaceae) Femfingerörtens blommor har fem gula kronblad och femfingerörtens blad är vanligtvis femfingrade. Blodrot (Potentilla erecta) har liknande blad men … Läs mer

Åsens flora: Korgblommiga växter

Gullris (Solidago virgaurea). Familj: Korgblommiga växter (Asteraceae) Gullris har massor av små, gul-orangea korgar som tillsammans ger ett, tja, risigt intryck. Typiskt för de korgblommiga växterna är att det som ser ut som blommor i själva verket är blomsterkorgar som … Läs mer

Åsens flora: Dunörtsväxter

Mjölkört/Mjölke/Rallarros (Epilobium angustifolium). Familj: Dunörtsväxter (Onagraceae) Den gigantiska rallarrosen finns i hela landet men är för mig norrlandsväxten framför alla andra. Det officiella svenska namnet på arten är mjölkört, eller möjligen mjölke, vilket i princip bara används av professionella botaniker. … Läs mer

Åsens flora: Lejongapsväxter

Gulsporre (Linaria vulgaris). Familj: Lejongapsväxter (Scrophulariaceae) Gulsporren har lätt igenkännbara, vitgula blommor med en bullig, orange buckla på underläppen och en lång, smal, gul sporre. De här blommorna är fotograferade i starkt solljus vilket gör att de ser ut att … Läs mer

Åsens flora: Ljungväxter

Ljung (Calluna vulgaris). Familj: Ljungväxter (Ericaceae) Ljungen håller på att blomma över och ljungblommorna sluter sig till kapslar. Skvattram (Rhododendron tomentosum). Familj: Ljungväxter (Ericaceae) Skvattram är ett av de där ganska anonyma, mörkgröna risen på marken i skogen som jag … Läs mer

Åsens flora: Ormbunkar

Ekbräken (Gymnocarpium dryopteris). Familj: Hällebräkenväxter (Woodsiaceae) Ekbräken är en liten ormbunke där bladskivan är uppdelad i tre primärflikar, varav en flik är större än de andra två. Ekbräken är bara någon eller några decimeter hög. Ormbunkar är, precis som fräkenväxterna, … Läs mer

Åsens flora: Fräkenväxter

Ängsfräken (Equisetum pratense). Familj: Fräkenväxter (Equisetaceae) Grenarna sticker rakt ut istället för att peka uppåt, och är i sig ogrenade, så detta är troligen ängsfräken snarare än åkerfräken (Equisetum arvense) eller skogsfräken (E. sylvaticum). Fräkenväxterna är sporväxter och är bara … Läs mer