Lönnen i december

Det är adventstid men det enda som känns som advent är att vi övar jullåtar för fullt med kören och att det blir mörkt tidigt. Utomhus vägrar hösten att släppa taget. Vi har haft några dagar med snö och ungefär en vecka med is men efter en dag med ihållande regn är alla spår av både snö och is borta. Och stigen till lönnen är soggigare än någonsin. Jag sjönk ner ordentligt med skorna i underlaget när jag gick dit. Gummistövlar hade kanske varit bättre än mina vinterkängor, särskilt eftersom det var +7 °C ute när de här bilderna togs. Dessutom stormade det rejält. Jag försökte fotografera trädet med lång slutartid för att fånga hur trädet ruskades om av vinden men det gick sisådär.

We have passed the first Sunday of advent which marks the beginning of the christmas season in Sweden, but the only things that feel like christmas season are that my choir is busy practising christmas songs and that it gets dark early at this time of year. Outside however autumn refuses to let go. We’ve had a few days with snow and about a week with ice but after a day of steady rain all snow and ice are gone. And the path leading to the maple tree is more soggy than ever. My shoes sank down in the path when I walked there. Maybe rubber boots would have been better than winter boots, especially since it was +7 °C outside when I took these pictures (which is most definately not a normal temperature in December). Also there were strong winds blowing. I tried to photograph the tree with long exposure time to catch the movement of the storm winds in the tree but it didn’t really work out as well as I hoped.

ErikaGroth-5668ErikaGroth-5677ErikaGroth-5670ErikaGroth-5679ErikaGroth-5667ErikaGroth-5681ErikaGroth-5691Fotona ovan är tagna 2015-12-05 i Sandviken.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på The Squirrelbasket (internationellt).

Lönnen i november

Nu har nästan alla löv fallit ner. Nästa års knoppar har redan börjat bildas på de kala grenarna. Från och med nu kommer lönnen att se i princip likadan ut tills knopparna spricker i vår. Men då kommer jag inte längre att vara här. Jag kommer om ett par månader att flytta 75 mil norrut till ett nytt jobb i en annan stad. Efter nästan 16 år nere i söder kommer jag åter igen att bli norrbottning. Och då får jag lov att hitta ett nytt träd att följa…

Now almost all the leaves have fallen. Next year’s buds have already started to form on the bare branches. From now on the maple tree will look pretty much the same until bud burst next spring. But I will not be here to see that. In a couple of months I will move 750 km north of here to a new job in another town. After nearly 16 years down south I will once again be a ”norrbottning”, i.e. a person living in Norrbotten, the northernmost county in Sweden. And then I’ll need to find a new tree to follow…

ErikaGroth-5649ErikaGroth-5650ErikaGroth-5651ErikaGroth-5659ErikaGroth-5660ErikaGroth-5656Fotona ovan är tagna 2015-11-07 i Sandviken.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på The Squirrelbasket (internationellt).

(Lucy på Loose and Leafy som brukar vara värd för trädföljarna har problem med sin dator och därför har lämnat över värdskapet till Pat på The Squirrelbasket.)

Lönnen i oktober

Nu är det höst. Några löv har redan singlat ner på marken under trädet. Lönnlöven är nu gula, orangea och röda. Löv innehåller flera olika pigment som absorberar ljus vid olika våglängder. Ljusenergin används sedan för att driva fotosyntesen. Klorofyll absorberar synligt ljus i de flesta färger förutom grönt. Det gröna ljuset fångas inte in av något av pigmenten. Det är därför som löv vanligen är gröna. Klorofyllen bryts ner tidigt på hösten men andra pigmenten är kvar längre. Men de andra pigmenten tar bara upp kortvågigt ljus och inte det långvågiga gul-orange-röda ljuset. Så löven byter färg. Och resultatet är lika vackert varje år.

Now autumn is here. Some leaves have already fallen down. The maple leaves are now yellow, orange and red. Leaves contain several different pigments that absorb light of different wave lengths. The light energy is used to run the photosynthesis. Chlorophyll absorbs nearly all colours of visible light except green. Green light isn’t absorbed by any pigment. That’s why leaves are usually green. Chlorophyll is degraded in early autumn but the other pigments last longer. The other pigments only absorb light with short wave lengths and not the yellow-orange-red light with long wave lengths. So the leaves change colour. And the result is equally beautiful every year.

psnpigmentspecVåglängderna stämmer inte riktigt, men bilden visar ändå den viktigaste skillnaden mellan klorofyll och de andra pigmenten. The wave lengths are not entirely accurate, but the figure still shows the most important difference between chlorophyll and the other pigments. Källa/Source: Koning, Ross E. 1994. Light. Plant Physiology Information Website.

ErikaGroth-5639ErikaGroth-5640ErikaGroth-5642ErikaGroth-5644ErikaGroth-5646Fotona ovan är tagna 2015-10-04 i Sandviken.

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på Loose and Leafy (internationellt).

Lönnen i september

När jag promenerade mot vägen för att fotografera lönnen var en av hästarna på ridklubben bredvid rejält uppjagad över något. Den sprang omkring i sin lilla hage och hoppade och sparkade. Vanligtvis är hästarna väldigt lugna. De ägnar sig mest åt att sova och äta.

Lönnen har inte förändrats mycket sedan sist. Den är fortfarande huvudsakligen grön men nu ser man lite mer höstfärger. Smultronen under trädet däremot har redan fått klarröda blad. Ganska många lönnlöv verkar vara infekterade av något. En svamp kanske? Jag är inte särskilt bra på att identifiera växtpatogener. Vad som fortfarande saknas är frukter. Inga frukter på marken under trädet heller. Jag vet att andra lönnar i området har frukter för jag hittar dem på vägarna, men inte detta träd. Det är uppenbarligen en ganska ung lönn, men ändå…

When I was walking towards the road to photograph the maple tree one of the horses at the riding club nearby was quite excited about something. The horse was running around in its little enclosure jumping and kicking. Usually the horses are very calm, mostly sleeping and eating.

The maple tree hasn’t changed much since my last visit. Still mostly green but the autumn colours are slightly more visible now. The wild strawberries underneath the maple tree on the other hand have already got bright red leaves. Many maple leaves seem to be infected by something. A fungus perhaps? I’m not very good at identifying plant pathogens. What is still missing are fruits. No fruits on the ground beneath the tree either. I know other maples in the area have fruits since I find the fruits on the roads but not this one. The maple tree is obviously rather young but still…

ErikaGroth-5576Lönnen är trädet till höger om trafikskylten. The maple tree is the tree to the right of the traffic sign.

ErikaGroth-5578ErikaGroth-5579ErikaGroth-5581ErikaGroth-5582ErikaGroth-5584Fotona ovan är tagna 2015-09-06 i Sandviken

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på Loose and Leafy (internationellt).

Lönnen i augusti

Sista semesterveckan. Även om denna sommar inte har haft någon riktigt lång värmebölja har semestervädret faktiskt varit rätt ok. I alla fall för mig som föredrar att vara hemma och ta det lugnt på semestern.

Lönnen har inte förändrats nämnvärt sedan i juli. Den är fortfarande full av gröna blad. Möjligen börjar bladen bli lite gulare. Jag har inte sett till några frukter, de bevingade lönnäsorna. Däremot har smultronen under lönnen nu mognat och smakar mums.

This is the last week of my vacation. Although there has been no heat wave lasting more than a few days this summer the weather during my vacation has actually been rather good. At least for me who prefer to stay at home during my vacation.

The maple tree hasn’t changed noticably since July. It’s still full of green leaves. Maybe the leaves are starting to turn slightly yellow. I haven’t seen any fruits, the winged samaras. The wild strawberries beneath the maple tree on the other hand are now ripe and very tasty.

ErikaGroth-5538ErikaGroth-5542ErikaGroth-5545ErikaGroth-5546ErikaGroth-5548ErikaGroth-5549Fotona ovan är tagna 2015-08-07 i Sandviken

Im following a treeKolla även in andra trädföljare på Loose and Leafy (internationellt).

Grannarna

Nu bor jag i ett hyreshus som ligger granne med en ridskola. Jag gillar hästar. Jag har ridit på ridskola av och till men egentligen är jag inte jätteförtjust i att rida. Fast jag gillar själva hästarna. Det är roligare att köra med häst och vagn än att rida men att köra ägnar man sig inte åt på ridskolor.

Men även om man inte vill rida på dem så kan ju hästarna vara bra fotomodeller. Fast när jag skulle fotografera dem nu i helgen blev jag påmind om det stora problemet med hästar – att de drar till sig bromsar. Och bromsar bits.

ErikaGroth-5436ErikaGroth-5437ErikaGroth-5440ErikaGroth-5441ErikaGroth-5444