Norrlänning igen

Traditionellt sett brukar Dalälven räknas som Norrlands sydgräns. I själva verket stämmer det inte att Dalälven utgör den klimatologiska och biologiska Limes Norrlandicus, speciellt inte inåt landet. Men kulturellt sett har Dalälven blivit en viktig gräns.

Det är egentligen inte särskilt långt mellan Uppsala och Sandviken men Uppsala ligger i Svealand och Sandviken ligger i Norrland. Med andra ord norr om Dalälven. Så formellt sett är jag norrlänning igen.

Och vissa skillnader märks faktiskt. Inte bara när det gäller storleken på städerna utan också vad man hittar om man promenerar i skogen längs städernas utkant. Jag kan inte påminna mig att jag sett en enda skoterled i Uppsala. Inte heller har jag sett till en enda skoter under mina drygt 15 år i den staden.

Området kring Sandviken däremot är fullproppat med skoterleder. Det sitter skoterskyltar överallt. Vilket väl bekräftar att jag verkligen är i Norrland.

20150523_163735

Orörd natur – fakta eller fiktion?

Jag tycker att begreppet orörd natur hör hemma i fiktionen. Orörd natur i betydelsen natur som är opåverkad av människor finns inte i verkligheten. Men trots att orörd natur bara är en fantasi är det vanligt att alla möjliga områden klassificeras som orörd natur i olika sammanhang. Miljöbalken har sida upp och sida ner med paragrafer som fastslår att naturen ska skyddas – men den lyckas aldrig definiera vad ordet natur betyder. Vad som räknas som natur varierar i praktiken kraftigt från person till person. Den enes kultur är den andres natur.

Naturfotografer försöker ofta framställa naturen som just orörd natur och gör allt de kan för att dölja alla detaljer som de tror att tittaren kan tänkas associera med människor. Jag tänker därför göra tvärt om och visa den naturen som jag ser den i verkligheten. Inte orörd av människor utan i högsta grad rörd av människor.

ErikaGroth-3704